Tokyo street fashion (w/ Shoichi Aoki-interview), for Plaza Magazine